С У Д И Ј Е
 
Националне судије
 
Презиме
Име
Датум рођења
Место/Адреса
Ранг судије
Борбаш Петар 1946 Каћ НА
Верић Огњен 1981 Нови Сад НА
Дајч Антун
1938
Панонија НА
Ђукић Мирјана 1962 Суботица НА
Ђурић Олгица 1988 Ириг НА
Елез Никола   Нова Пазова НА
Игњатовић Душан 1950 Бановци Дунав НА
Јовић Стеван   Нови Сад НА
Ковачић Радомир 1950 Сомбор НА
Миличевић Петар
1963
Каћ НА
Недељковић Станислава 1995 Нови Сад НА
Нотарош Красоје 1946 Нови Сад НА
Опелц Вилмош 1965 Мужља НА
Остојић Миљан   Кула НА
Поповић Стево 1946 Апатин НА
Петровић Владан 1972 Нови Сад НА
Рацић Драгољуб 1961 Зрењанин НА
Рацић Пера 1965 Зрењанин НА
Стајић Петар   Вршац НА
Станојевић Бранко
1943
Сремска Митровица НА
Суботић Миливоје   Ветерник НА
Ујфалуши Владимир 1947 Нови Сад НА
Чобанов Бранислав   Нови Сад НА
 
Болдиране судије поседују ФИДЕ лиценцу као НА