К О Н K У P С И    И     П Р О Ј Е К Т И
 
 

 

„Спортски таленти Војводине“ у 2024. г.

 

  ППредлог перспективних и талентованих спортиста и усавршавање спортских стручњака од стране покрајинских гранских савеза

У наставку реализације пројекта „Спортски таленти Војводине“ и у 2024. г. чији је циљ идентификација, праћење и финансијска подршка перспективним и талентованим спортистима и спортских стручњака на путу ка остваривању међународних врхунских резултата, неопходно је да нам најкасније до  02. фебруара 2024. године доставите тражене податке.

Детаљније информације и табеле се налазе у прилогу:
Обавештење таленти спортисти (pdf)        -      Таленти спортисти-обрасци и табеле (doc)  
 

 

„Спортски таленти Војводине“ у 2023. г.

 

  Предлог перспективних и талентованих спортиста од стране покрајинских гранских савеза

У наставку реализације пројекта „Спортски таленти Војводине“ и у 2023. г. чији је циљ идентификација, праћење и финансијска подршка перспективним и талентованим спортистима на путу ка остваривању међународних врхунских резултата, неопходно је да нам најкасније до  09. фебруара 2023. године доставите тражене податке.

Детаљније информације и табеле се налазе у прилогу:
Обавештење таленти спортисти (pdf)        -      Таленти спортисти-обрасци и табеле (doc)  

 

„Спортски таленти Војводине“ и у 2022. г.

 

  Предлог перспективних и талентованих спортиста од стране покрајинских гранских савеза

У наставку реализације пројекта „Спортски таленти Војводине“ и у 2022. г. чији је циљ идентификација, праћење и финансијска подршка перспективним и талентованим спортистима на путу ка остваривању међународних врхунских резултата, неопходно је да нам најкасније до 07. фебруара 2022. године доставите тражене податке.

Детаљније информације и табеле се налазе у прилогу:
Обавештење таленти спортисти (pdf)        -      Таленти спортисти-обрасци и табеле (doc)  

         Покрајински секретаријат за
                 спорт и омладину
 
Покрајинским гранским савезима
„Спортски таленти Војводине“ и у 2021. г.
 

  Предлог перспективних и талентованих спортиста од стране покрајинских гранских савеза

У наставку реализације пројекта „Спортски таленти Војводине“ и у 2021. г. чији је циљ идентификација, праћење и финансијска подршка перспективним и талентованим спортистима на путу ка остваривању међународних врхунских резултата, неопходно је да нам најкасније до 05. фебруара 2021. године доставите тражене податке.

 Детаљније информације и табеле се налазе у прилогу  

Обавештење таленти спортисти (pdf)        -      Таленти спортисти-обрасци и табеле (doc)  
 

Покрајинским гранским савезима
Предлог перспективних спортиста и тренера од стране покрајинских гранских савеза 2020
 
Обавештење таленти спортисти    -    Обавештење таленти тренери
Таленти спортисти   -  Таленти тренери
 

Покрајинским гранским савезима
Предлог перспективних спортиста и тренера од стране покрајинских гранских савеза 2019
 
Обавештење таленти спортисти    -   Обавештење таленти тренери
Таленти спортисти   -  Таленти тренери