www.vojvodinachess.net / Takmičenja

Link sa Chess-results  ovde

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SUBOTICA 2022
 
    Adresar ekipa          Tabela (za štampanje)
 
Propozicije  takmičenja --->  pdf
 
Spisak registrovanih igrača     (Link na Elektronsku bazu podataka ŠSV)
 
Parovi po kolima/ekipni rezultati, tabela      (Link na Elektronsku bazu podataka ŠSV)
 

                                                                          Uputstvo sudijama  doc - pdf    -   Novi Zapisnik meča