www.vojvodinachess.net / Takmičenja

Link sa Chess-results  ovde

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SUBOTICA 2021
 
    Adresar ekipa          Tabela (za štampanje)
Propozicije  takmičenja --->  doc - pdf
Osnovni sastavi ekipa      
Raspored po kolima/ekipni rezultati -  (u doc-ovde , pdf - za štampanje)
Rezultati 1 kola po tablama 16.05. Stanje na tabeli
Rezultati 2 kola po tablama 23.05.
Rezultati 3 kola po tablama 30.05.
Rezultati 4 kola po tablama 06.06.
P A U Z A
Rezultati 5 kola po tablama 05.09. Stanje na tabeli
Rezultati 6 kola po tablama 12.09.
Rezultati 7 kola po tablama 19.09.
Rezultati 8 kola po tablama 26.09.
Rezultati 9 kola po tablama 03.09.
   
Učinak igrača po kolima Konačan plasman

                                                                          Uputstvo sudijama  doc - pdf    -   Novi Zapisnik meča  - ovde